• Контроль обслуговування пасажирів та ПС на пероні
 • Взаємодія с контролюючими органами та службами
 • Організація роботи представництв та станцій
 • Віддалений розрахунок центрування ПС
 • Організація отримання дозволу на виконання польотів
 • Формування файлів за рейсами
 • Формування, відправлення звітів та статистики
 • Верифікація документів
 • Робота у збійних ситуаціях – відміни рейсів, пере бронювання квитків, розміщення пасажирів у готелях, організація надання харчування
 • Control of passengers and A\C  handling on the ramp
 • Cooperation with controlling agencies and services
 • Organization of work representations and stations
 • Remote calculation of loading A\C
 • Organization of getting permissions for flight operations
 • Shaping files by flights
 • Shaping and sending reports and statistics
 • Document verification
 • Work with irregularities – flights cancellations, re-booking tickets, accommodation, organization of catering provision