• Управління процесами підготовки ПС до прильоту\вильоту
 • Сприяння в отриманні дозволів
 • Доставка пасажирів транспортом VIP-рівня, включаючи можливість замовлення гелікоптера
 • Розміщення екіпажу в комфортних готелях
 • Операційні послуги
 • Окремі митний, прикордонний та контроль на авіа безпеку
 • Management of processes of preparation A\C for arrival\departure
 • Assistance with getting permissions
 • Delivery passengers by VIP-transport, including possibility of order helicopter
 • Crew accommodation in comfortable hotels
 • Operations services
 • Separate custom, immigration and security control